Сагаан hараар амаршалнаб!

Байгал номин далай шэнги
оеорhоо тунгалаг,
Бархан уундэр уула шэнги
орьелhоо тунгалаг,

Буряад оронойнгоо гал гуламта
бата бэхи тулижэ,
Энхэ hайхан оронойнгоо
Эрдэм бэлигые тугэлдэр,
Амжалтатай, жалгалтай hухыетнай болтогой!

Нет комментариев