Газар. Уhан. Байгаали

Хѳѳрхэ – Хэжэнгын аймагай эгээ баруун урдахи хуби. Хэжэнгэ голой урасхалай дээдэ хажуу газарые хамтадхаhан нютаг (нэрэ) болоно. Гринвичhээ (Лондон) эхилhэн зуун долготагай 109, 110 ба хойто широтагай 51, 52 градуснуудай хоорондуурхи зайдань hула багтан, далайн нюрууhаа 720 метрhээ ѳѳдэ хизаартаа (набтарынь) оршодог юм.
Читать дальше